Међународна истраживачка академија наука и уметности – МИАНУ је удружење научника, истраживача, иноватора и проналазача, чије су истраживачке активности дубоко утелотворене у следеће научне области и дисциплине: математичке науке укључујући физику, хемију,  биологију, итд., затим техничке и технолошке науке, медицинске науке, биотехничке науке, економске и правне науке, језичке науке и лингвистика, уметничке науке, еколошке и спортске науке, науке о безбедности, као и све припадајуће, научне дисциплине.

Академија је основана да оствари циљеве истраживања у горе поменутим областима науке, културе и уметности. Задаци Академије у области истраживачких активности су постављени да омогуће примену резултата истраживања и да задовоље захтеве које одређује светска тржишна економија у циљу побољшања животног стандарда људи на глобалном плану. Очевици смо, међутим, да је трећи миленијум јако захтеван у погледу подизања друштвеног стандарда на виши ниво: потребни су нови облици образовања који би допринели бољем образовању експерата спремних да се укључе у научне изазове глобалног света. Ово су били постулати и звезда водиља у нашој одлуци да створимо удружење – академију МИАНУ која ће снагом ума својих чланова водити српско и светско човечанство у „боље сутра“.

Посебан акценат стављамо на побољшање животног и радног окружења људи и у том циљу Академија ће радити на едукацији становништва, деце и младих људи тако што ће им преносити знања и учити их о значају очувања и заштите животног простора и околине, и јавно ће се залагати и пропагирати промену навика како би се употреба природних ресурса сачувала широм света.

МИАНУ би требало да достигне поменуте циљеве и задатке за које сврхе ће поменута научна поља имати посебно место. Специфичан значај придајемо здрављу људи и условима здравог окружења, јер дубоко верујемо да се успех може остварити у потпуности само уколико је нација здрава. Болесна нација нема изгледа за успех.

У закључку желели бисмо да подвучемо још једном важност развојних задатака које МИАНУ поставља пред своје чланове у виду стварања простора за индивидуална истраживања или тимске групе истраживача који су спремни да се професионално развијају и примењују техничке, технолошке и светске стандарде у науци, образовању, уметности, економији, спорту, здравственој заштити и заштити животне средине. У питању је, дакле, потреба да се остваре значајни резултати у свим сферама живота и рада на планети Земљи.

Очекујемо да се чланови МИАНУ организују и формирају тимове експерата који би имплементирали снагу ума и знање које поседују у узимање активног учешћа у едукацији свог становишта земље и света у циљу подизања свести и свесности као и преузимања одговрности у промоцији европских стандарда и вредности ка усклађивању одговорног понашања према својој околини у погледу еколошке заштите. Идејно се опредељујемо да пратимо програме интеграције ЕУ као и глобалне трендове у циљу подизања нивоа квалитета живота, без обзира на културне разлике међу народима света.

Очекујемо да МИАНУ израсте у јаку и респектабилну организацију у глобалним размерама. Ово је циљ и коначни резултат оправданости постојања академије МИАНУ. Желимо да МИАНУ прошири утицај како на локалном тако и на глобалном плану развоја, пре свега, помоћу различитих облика радионица које ће организовати, затим предавања која ће држати чланови из разних научних области, такође ће предузимати активности заштите и очувања природе, изворног и културног наследства као и културног идентита људи. МИАНУ има задатак да информише јавност и широку публику тако што ће издавати публикације, и научне зборнике, док ће резултате истраживања штампати у посебним едицијама било као сталан или повремен облик публикације.

Одељења МИАНУ формирају се од одређених научних и стручних области како је то раније у таксту наведено. Институт или истраживачки центар Академије МИАНУ је облик научног и стручног тела и основаће се када се за то остваре услови.

У оквиру Академије формирана су следећа одељења:

– Одељење природно математичких наука

– Одељење технике и технологије

– Одељење медицинских наука

– Одељење за биотехнологију

– Одељење друштвених наука и лингвистике

– Одељење уметности

– Одељење за безбедност

– Одељење спорта и физичког образовања

– Одељење иновација и проналазаштва

– Одељење кандидата за академике

– Одељење почасних чланова Академије

Члан Академије може бити унапређен у: Редовног члана, Дописног члана, Почасног члана, Иноватора и Кандидата Академије.

Према оснивачком акту академије МИАНУ, активни оснивач је проф.др Владица Ристић, док су суоснивачи проф.др Слободанка Ђолић и проф.др Марија Максин.