Одељење за безбедност

Секретар одељења:

проф. др Добрица Весић, редовни члан Академије

Чланови одељења:

доцент др Горан Филипић, дописни члан Академије

доцент др Милан Глигоријевић, дописни члан Академије

Одељење иноватора

Секретар одељења:

инжењер Владимир Васић, иноватор Академије

Чланови одељења:

инжењер Амит Вујић, иноватор Академије

хемичар Бранко Бабић, иноватор Академије