Одељење за безбедност

Секретар одељења:

проф. др Добрица Весић, редовни члан Академије

Чланови одељења:

доцент др Горан Филипић, дописни члан Академије

проф. др Милан Глигоријевић, редовни члан Академије

Одељење иноватора

Секретар одељења:

инжењер Владимир Васић, иноватор Академије

Чланови одељења:

инжењер Амит Вујић, иноватор Академије

хемичар Бранко Бабић, иноватор Академије

Одељење за основне, специјалистичке и мастер струковне студије

проф. струковних студија др Марија Перић, редовни члан Академије

др Александар Стевановић, предавач, дописни члан Академије