Одељење за друштвене и хуманистичке науке

Секретар одељења:

проф. др Славко Вукша, редовни члан Академије

Чланови одељења:

проф. др Слободанка Ђолић, редовни члан Академије

проф. др Енес Хусеинагић, редовни члан Академије

проф. др Борис Кршев, редовни члан Академије

проф. др Радомир Чолаковић, редовни члан Академије

проф. др Марко Царић, редовни члан Академије

проф. др Перо Петровић, редовни члан Академије

проф. др Драгана Спасић, редовни члан Академије

проф. др Миодраг Ивановић, редовни члан Академије

проф. др Juan Sanchez Monroe, редовни члан Академије

проф. др Жељко Бјелајац, редовни члан Академије

проф. др Мирко Смољић, редовни члан Академије

проф. др Andrea Carolina Schvartz Peres, редовни члан Академије

проф. др Драган Батавељић, редовни члан Академије

проф. др Wolfgang Ruhrback, редовни члан Академије

проф. др Ricard Byron-Cox, редовни члан Академије

проф. др Ceal Erbay, редовни члан Академије

проф. др Божо Драшковић, редовни члан Академије

проф. др Крешимир Бунтак, редовни члан Академије

проф. др Елени Грива, редовни члан Академије

проф. др Јамиле Јагањац, редовни члан Академије

проф. др Ана Јурчић, редовни члан Академије

проф. др Светозар Крстић, редовни члан Академије

проф. др Shailje Vasudeva, редовни члан Академије

доцент др Данијела Деспотовић, дописни члан Академије

доцент др Весна Стојановић, дописни члан Академије

доцент др Татјана Живковић, дописни члан Академије

доцент др Мирза Тотић, дописни члан Академије

доцент др Candar Arslan, дописни члан Академије

доцент др Murat Bilgin, дописни члан Академије

доцент др Божо Илић, дописни члан Академије

доцент др Ненад Бингулац, дописни члан Академије

доцент др Лукша Лулић, дописни члан Академије

доцент др Мујо Фишо, дописни члан Академије

др Мухарем Фишо, дописни члан Академије

доцент др Борис Дорбић, дописни члан Академије

доцент др Бранка Стипановић, дописни члан Академије

доцент др Ана Глобочник Жунац, дописни члан Академије

доцент др Јасмин Латовић, дописни члан Академије

доцент др Марина Гузовски, дописни члан Академије

доцент др Игор Клопотан, дописни члан Академије

доцент др Александра Павић Панић, дописни члан Академије

доцент др Ернест Влачић, дописни члан Академије

доцент др Игор Радошевић, дописни члан Академије