Одељење за медицину

Секретар одељења:

проф. др Antoine Dayoub, редовни члан Академије

Чланови одељења:

проф. др Constantin Ionescu-Tirgoviste, редовни члан Академије

проф. др Раде Грбић, редовни члан Академије

проф. др Марко Бумбашировић, редовни члан Академије

проф. др Радослав Драгојевић, редовни члан Академије

проф. др Живорад Николић, редовни члан Академије

проф. др Tariq Javed, редовни члан Академије

научни сарадник др Марија Бурсаћ Митровић, дописни члан Академије

доцент, др Игор Грбовић, дописни члан Академије