Одељење за природно-математичке науке

Секретар одељења:

проф. др Гордана Дражић, редовни члан Академије

Чланови одељења:

проф. др Вјекослав Будимировић, редовни члан Академије

виши научни сарадник др Ана Ивановић Шашић, редовни члан Академије

проф. др Бранка Будимировић, редовни члан Академије

проф. др Јелена Бошковић, редовни члан Академије

доцент др Ивана Јелић, дописни члан Академије

доцент др Сунчица Вјештица, дописни члан Академије