Одељење за спорт и физичку културу

Секретар одељења: избор у току

Чланови одељења:

проф. др Алина Михаела Стоица, редовни члан Академије

проф. др Горан Касум, редовни члан Академије

проф. др Зоран Ћирковић, редовни члан Академије

проф. др Владимир Копривица, редовни члан Академије

проф. др Вишеслав Крсмановић, редовни члан Академије

проф. др Веско Драшковић, редовни члан Академије

доцент др Драган Атанасов, дописни члан Академије