Одељење за технику и технологију

Секретар одељења:

проф. др Душко Минић, редовни члан Академије

Чланови одељења:

проф. др Владица Ристић, редовни члан Академије

проф. др Марија Максин, редовни члан Академије

проф. др Александар Жорић , редовни члан Академије

проф. др Мирсад Тарић, редовни члан Академије

проф. др Вера Петровић, редовни члан Академије

научни саветник др Славка Зековић, редовни члан Академије

проф. др Ибрахим Јусуфранић, редовни члан Академије

проф. др Радивоје Манчић, редовни члан Академије

научни саветник др Владан Чосовић, редовни члан Академије

проф. др Yong Du, редовни члан Академије

проф. др Xioma Tao, редовни члан Академије

проф. др Andy Watson, редовни члан Академије

проф. др Драган Манасијевић, редовни члан Академије

проф. др Vassiliev Valery, редовни члан Академије

проф. др Александар Слаев, редовни члан Академије

проф. др Kamal Al, редовни члан Академије

проф. др Властимир Радоњанин, редовни члан Академије

проф. др Pavel Brož, редовни члан Академије

проф. др Roman Čička, редовни члан Академије

проф. др Драган Милошевић, редовни члан Академије

проф. др Владо Радић, редовни члан Академије

проф. др Владимир Томашевић, редовни члан Академије

проф. др Александар Ашоња, редовни члан Академије

проф. др Саша Игић, редовни члан Академије

проф. др Вера Петровић, редовни члан Академије

проф. др Јелена Ивановић Војводић, редовни члан Академије

доцент др Милена Премовић, дописни члан Академије

научни сарадник др Irina Roslyakova, дописни члан Академије

доцент др Pinar Usta, дописни члан Академије

доцент др Радивој Продановић, дописни члан Академије

др Ана Перић Момчиловић, дописни члан Академије

доцент др Бобан Костић, дописни члан Академије

доцент др Марија Стевановић, дописни члан Академије