Одељење за уметност

Секретар одељења:

пијаниста Марија Симић, дописни члан Академије

Чланови одељења:

тенор Araik Avanyan, редовни члан Академије

проф. Јулијана Шуловић, редовни члан Академије

проф. Братислав Ђурић, редовни члан Академије

проф. Xaviereff Yevgeny, редовни члан Академије

проф. Svetlana Chlaidze, редовни члан Академије

проф. Александра Радосављевић, редовни члан Академије

проф. др Емина Смоловић, редовни члан Академије

сопран Wanzhe Zhang, редовни члан Академије

доцент Џенана Хусеинагић, дописни члан Академије

виолиниста Милош Николић, дописни члан Академије

виолончелиста Дејан Травица, дописни члан Академије

виолиниста Лара Обреновић, дописни члан Академије

виолиниста Марина Чадо, дописни члан Академије