Одељење кандидата за академика

Секретар одељења:

др Александар Плавшин, кандидат за академика

Чланови одељења:

др Ана Дражић- Спахић, кандидат за академика

др Јасмин Латовић, кандидат за академика

телевизијски редитељ Душан Голубови, кандидат за академика

еколог Никола Сератлић, кандидат за академика

ма Слободан Милић, кандидат за академика

правник Ивана Трифуновић, кандидат за академика

информатичар Јован Трифуновић, кандидат за академика

виолониста Јован Рашковић, кандидат за академика

ма Сергеј Вукша, кандидат за академика