Тип регистрације Рана регистрација

Пре 20. Марта 2019.

Нормална регистрација

20. Март – 10. Април 2019.

Учесниц
Чланови МИАNU

50 EUR
35 EUR

65 EUR
45 EUR

Цена регистрације укључује:

  • Књигу апстракта
  • Зборник радова
  • Учешће на свим сесијама
  • Заједничку вечеру
  • Kафе паузе

Наведени износи зa регистрацију у динарској противвредности (по званичном средњем курсу НБС на дан уплате) уплаћују се на следећи текући рачун МИАНУ: 250144000062576039 RSD.

Наведени износи зa регистрацију у девизним средствима уплаћују се на следеће рачуне: 250144000010597037 EUR;  250144000011597010 USD; 250144000013597053 CHF; 250144000012597080 GBP.