Оснивачка Скупштина Миану

Зимска школа музике „ARS MUSICAE”

Златна плакета МИАНУ додељена Неџаду Салковићу

ИУТ добио повељу колективног члана МИАНУ

Академици МИАНУ свирали на концерту у Источном Сарајеву

Академик Џенана Хусеинагић одржала концерт у Тузли

Академик Џенана Хусеинагић певала на донаторској вечери у Тузли

Одржана Зимска школа музике „ARS MUSICAE” у јануару 2019.

Одржана Зимска школа музике „ARS MUSICAE” у фебруару 2019.

Оснивачи МИАНУ гости емисије „У средишту пажње″, Радио Београд 2

МИАНУ академија успешно реализовала Међународну научну конференцију ″SETI I 2019″

Престанак чланства проф. др Владимира Марковића у МИАНУ Академији због
повреде Етичког кодекса

МИАНУ  закључила је меморандуме о сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Нови Пазар

МИАНУ Академија реализовала Другу међународну научну конференцију ″SETI II 2020″

Доц. др сц. Мирко Смолјић добио посебно признање за развој високог образовања

ФИМ добио повељу колективног члана Академје МИАНУ  

МИАНУ  закључила је меморандуме о сарадњи са ЈП Национални Парк Ђердап

Чланови МИАНУ Академије су део тима за израду трећег Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

МИАНУ Академија реализовала Тређу међународну научну конференцију SETI III 2021

Изашао први број часописа MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)

МИАНУ Академија реализовала Четврту међународну научну конференцију SETI IV 2022

Изашао други број часописа MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)