Др Александар Плавшин
 Телевизијски редитељ Душан Голубовић
 Еколог Никола Сератлић
 Ма Слободан Милић
 Правник Ивана Трифуновић
 Информатичар Јован Трифуновић
 Ма Јован Рашковић
 Др Ана Дражић Спахић
 Mа Fred Dayoub
 Ма Сергеј Вукша


Мр Љиљана Шарчевић Тодосијевић, Предавач Струковних СтудијаМА Милица Лончаревић


МА Тијана Стојановић


МА Владимир Пуцар