Научни одбор
Академик, Проф. Др Владица Ристић, Факултет за примењену екологију
Футура, Метрополитен Универзитет, Београд, Република Србија, председник
МИАНУ
Академик, Проф. Др Мирко Смољић, Свелеучилиште „Сјеверˮ, Копривница,
Република Хрватска, председник Научног одбора
Академик, Проф. Др Марија Максин, Институт за архитектуру и урбанизам
Србије, Београд, Република Србија
Академик, Проф. др Гордана Дражић, Универзитет Сингидунум, Београд,
Србија
Aкадемик, Prof. Dr Yong Du, State Key Lab of Powder Metallurgy, Central South
University Changsha, Hunan, Народна Република Кина
Академик, Prof. Dr Andy Watson, School of Process, Environmental and Materials
Engineering, University of Leeds, Велика Британија
Академик, Prof. Dr Juan Sanchez Monroe, Instituto Superior de Relaciones
Internacionales “Raúl Roa Garcia”, Universidad de La Habana, Република Куба
Академик, Prof. Dr.phil. Dr.habil. Wolfgang Rohrbach, European Academy of
Sciences and Arts, Salzburg, Аустрија
Академик, Проф. Др Крешимир Бунтак, Свелеучилиште „Сјеверˮ, Копривница,
Република Хрватска
Академик, Prof. Dr Alina-Mihaela Stoica, Director of the Department of Physical
Education and Sport, University of Bucharest, Република Румунија
Проф. Др Божидар Митровић, руководилац катедре, Московски финансијско
правни факултет, Москва, Руска Федерација
Prof. Dr Giancarlo Cotella, Interuniversity Department of Regional and Urban Studies
and Planning, Politechnico di Torino, Република Италија
Академик, Prof. Dr Miodrag Ivanović, Oaklands College, Associate College of the
University of Hertfordshire, Велика Британија
Академик, Prof. Dr Aleksandar Slaev, Department of Architecture and Urban
Studies, Varna Free Univeristy “Chernorizets Hrabar”, Varna, Република Бугарска
Академик, Prof. Dr Andrea Carolina Schvartz Peres, Faculty of Philosophy and
Human Sciences, State University of Campinas, Савезна Републикa Бразил
Академик, Проф. Др Енес Хусеинагић, декан Економског факултета,
Интернационални универзитет Травник, Травник, Федерација Босна и
Херцеговина
Проф. Др Атанас Козарев, Факултет за детективе и криминалистику, Европски
универзитет, Скопље, Република Северна Македонија
Академик, Проф. Др Слободанка Ђолић, Факултет примењених уметности,
Универзитет уметности у Београду, Београд, Република Србија
Академик, Проф. Др Јелена Бошковић, Факултет за економију и инжењерски
менаџмент. Универзитет Приовредна академија, Нови Сад, Република Србија
Академик, Проф. Др Душко Минић, Факултет техничких наука, Универзитет у
Приштини, Косовска Митровица, Република Србија

Академик, Др Славка Зековић, научни саветник, Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, Београд, Република Србија
Академик, Проф. Др Драган Манасијевић, Департман за металуршко
инжењерство, Технички факултет Бор, Универзитет у Београду, Бор, Република
Србија
Академик, Др Владан Ћосовић, научни саветник, Центар за материјале и
металургију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у
Београду, Београд, Република Србија
Др Марина Ненковић-Ризнић, виши научни сарадник, Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, Београд, Република Србија
Др Никола Крунић, виши научни сарадник, Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, Београд, Република Србија
Академик, Др Ернест Влачић, доцент, Свелеучилиште „Сјеверˮ, Копривница,
Република Хрватска
Академик, Др Лукша Лулић, доцент, декан Загребачке пословне школе, Загреб,
Република Хрватска
Академик, Др Милена Премовић, доцент, Департман за технолошко
инжењерство, Факултет техничких наука, Универзитет у Приштини, Косовска
Митровица, Република Србија
Академик, Др Игор Клопотан, доцент, декан Високе школе примењених наука,
Чаковец, Република Хрватска
Академик, Др Марина Гузовски, доцент, Интернационални универзитет
Либертас, Загреб, Република Хрватска
Др Љубиша Балановић, доцент, Департман за металуршко инжењерство,
Технички факултет Бор, Универзитет у Београду, Бор, Република Србија
Dr Dragana Vukašinović, Fauna Smart Technologies, Copenhagen, Краљевина
Данска

Организациони одбор
Академик, Др Ана Глобочник Жунац, доцент
Академик, Др Борис Дорбић, доцент
Академик, Др Бранка Стипановић, доцент
Академик, Др Александра Павић Панић, доцент
МА Слободан Милић, кандидат Академије