Академик Univ. Prof. Dr.phi. Dr.h.c
Dr.habil.rer.oec. Wolfgang Rohrbach

Директор, Канцеларија МИАНУ Академије у Аустрији
Беч, Аустрија
Prof. Simin Davoudi FRTPI, FAcSS, FRSA
Director, Global Urban Research Unit (GURU)
School of Architecture, Planning & Landscape
Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
Академик Prof. Aleksandar Slaev, PhD
Department of Architecture and Urban Studies
Varna Free University
Varna, Bulgaria
Prof. M. Tariq Javed, PhD
Chairman, Department of Pathology
Faculty of Veterinary Science
University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan
Prof. Viliana Vasileva, PhD
Agricultural Academy
Institute of Forage Crops
Forage Production and Livestock Department, Pleven, Bulgaria
Академик Проф. др Владица Ристић
Председник, МИАНУ Академија
Београд, Република Србија
Академик Проф. др Јелена Бошковић
Шеф Департмана за инжењерски менаџмент у биотехнологији
Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Универзитет Привредна академија, Нови Сад, Република Србија
Академик Проф. др Мирко Смољић
Директор, Канцеларија МИАНУ Академије у
Републици Хрватској
Загреб, Република Хрватскa
Академик Проф. др Енес Хусеинагић
Економски факултет, Интернационални универзитет Травник,
Травник, Федерација Босна и Херцеговина
Академик Проф. др Juan Sanchez Monroe
Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa Garcia”
Universidad de La Habana
Република Куба
Академик Проф. др Добрица Весић
Институт за међународну политику и привреду
Београд
Република Србија