Аутори су у обавези да користе шаблон за писање апстракта и рада са
детаљним смерницама за припрему радова.
Све референце је неопходно навести у листи референци на крају рада и
потребно је да оне буду одговарајуће цитиране – у складу са упутством за
ауторе.
Једна особа може да учествује као аутор или коаутор у највише три (3) рада.
Потребно је да радови буду форматирани у складу са приложеним упутствима
и да имају најмање седам (7), а највише дванаест (12) страна, укључујући
илустрације, табеле и референце.
Сви радови треба да буду написани на енглеском језику, службеном језику
конференције.
Радови би требало да садрже следеће делове: апстракт, увод, методе,
резултати, дискусија, закључак.
Шаблон за писање апстракта и рада можете преузети са следеће странице.
Овај електронски документ је „живи” шаблон и већ садржи форматиране
делове наслова, текста, поглавља, табеле и сл. сходно техничкиом правилима
за писање радова на конференцији SETI III 2021. Достављени радови који не
задоваљају критеријуме у складу са упутством за ауторе и предвиђеним
шаблоном за писање радова неће бити узети у разматрање. Од аутора се
очекује да пријаве радове који су пажљиво лекторисани и уређени пре
достављања.
Апстракт и рад се шаљу путем наше контакт форме.