Тип регистрације

Цена регистрације

Учесници који презентирају прихваћени рад

Учесници који не презентирају прихваћени рад

Чланови МИАНУ који презентирају прихваћени рад

Чланови МИАНУ који не презентирају рад

Остали учесници

50 EUR

55 EUR

30 EUR

35 EUR

55 EUR

Цена регистрације укључује:

  • Књигу апстракта у штампаном и дигиталном формату
  • Зборник радова у дигиталном формату
  • Учешће на свим сесијама са сертификатом
  • Заједнички ручак и кафе паузе

Наведени износи зa регистрацију у еурима или противвредности у хрватским кунама (по званичном средњем курсу НБХ на дан уплате) уплаћују се на следећи текући рачун МИАНУ: IBAN: HR7324840081135124754 (Raiffeisen bank)

За уплате из иностранства:

Description of payment: Registration fee for SETI III conference – name and surname of the author

IBAN: HR7324840081135124754 (Raiffeisen bank)

SWIFT / BIC: RZBHHR2X

Institution: MIANU

Address: Zagreb, Fočanska ulica 35.

Молимо вас да доставите неопходне информације за припрему профактуре за девизна плаћања на mianu.croatia@gmail.com