Петак, 17. Септембар 2021.

Регистрација

Отварање

Пленарна сесија: Предавања по позиву

Паралелне сесије: А, Б, Ц, Д, Е

Заједнички ручак

Паралелне сесије: А, Б, Ц, Д, Е

Округли сто