Petak, 17. Septembar 2021.

Registracija

Otvaranje

Plenarna sesija: Predavanja po pozivu

Paralelne sesije: A, B, C, D, E

Zajednički ručak

Paralelne sesije: A, B, C, D, E

Okrugli sto