Osnivačka Skupština Mianu

Zimska škola muzike „ARS MUSICAE”

Zlatna plaketa MIANU dodeljena Nedžadu Salkoviću

IUT dobio povelju kolektivnog člana MIANU

Akademici MIANU svirali na koncertu u Istočnom Sarajevu

Akademik Dženana Huseinagić održala koncert u Tuzli

Akademik Dženana Huseinagić pevala na donatorskoj večeri u Tuzli

Održana Zimska škola muzike „ARS MUSICAE” u januaru 2019.

Održana Zimska škola muzike „ARS MUSICAE” u februaru 2019.

Osnivači MIANU gosti emisije „U središtu pažnje″, Radio Beograd 2

MIANU Akademija uspešno realizovala Međunarodnu naučnu konferenciju ″SETI I 2019″

MIANU zaključila je memorandume o saradnji sa JP Zavod za urbanizam Novi Pazar

MIANU Akademija realizovala Drugu međunarodnu naučnu konferenciju ″SETI II 2020″

Doc. dr sc. Mirko Smoljić dobio posebno priznanje za razvoj visokog obrazovanja

FIM dobio povelju kolektivnog člana Akademije MIANU

Akademija MIANU je zaključila memorandum o saradnji sa JP Nacionalni park Đerdap

Članovi MIANU Akademije su deo tima za izradu trećeg Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

MIANU Akademija realizovala Treću međunarodnu naučnu konferenciju ″SETI III 2021″

Izašao prvi broj časopisa MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)

MIANU Akademija realizovala Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju SETI IV 2022

Izašao drugi broj časopisa MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)