Крајњи рок за подношење апстракта: 01. Јун 2021.
Обавештење о прихватању апстракта: 15. Јун 2021.
Крајњи рок за подношење рада: 01. Август 2021.
Рецензија и обавештење о пихватању рада: 01. Септембар 2021.
Напомена ауторима:
Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се
прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на
конференцији.