Krajnji rok za podnošenje apstrakta: 01. Jun 2021.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 15. Jun 2021.
Krajnji rok za podnošenje rada: 01. Avgust 2021.
Recenzija i obaveštenje o pihvatanju rada: 01. Septembar 2021.
Napomena autorima:
Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se
prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na
konferenciji.