Крајњи рок за подношење апстракта: 15. Децембар 2019.

Обавештење о прихватању апстракта: 25. Децембар 2019.

Крајњи рок за подношење рада: 20. Фебруар 2020.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 10. Март 2020.

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.