МИАНУ друга Међународна научна конференција

НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ,
ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ


SETI II 2020МИАНУ Међународна научна конференција је од међународног значаја и мултидисциплинарно оријентисана.

Радови су на енглеском језику. Презентације радова на конференцији су на енглеском језику, а усмена презентација на енглеском или српском језику.

 

Место и време одржавања:

Република Србија, Београд, 3-4. Април 2020.

 

Тематска подручја:

 1. Наука, технологија и иновације
 2. Образовање и знање за 21. век
 3. Унапређење и очување животне средине и здравља
 4. Управљање одрживим територијалним развојем
 5. Национална безбедност и заштита

 

Теме по тематским подручјима:

 1. Наука, технологија и иновације
 • Примена и значај мултифункционалнх материјала 
 • Утицај и значај испитивања нових материјала
 • Храна и пољопривреда
 • Улога информационог друштва и глобалних комуникационих технологија
 • IoT (Internet of Things) и 5G мреже као генератор 4. индустријске револуције
 1. Образовање и знање за 21. век
 • Примена и улога иновативних и информационих технологија у систему образовања
 • Унапређење и промене у систему високог образовања и очекивани ефекти на развој знања друштва
 • Студијски програми високошколских и средњошколских установа за кључне глобалне изазове и захтеве тржишта
 • Реформе на нивоу курикулума у основним и средњим школама
 • Уметност и култура у систему образовања
 1. Унапређење и очување животне средине и здравља
 • Утицај климатских промена и управљање ризицима
 • Савремени трендови у управљању заштитом животне средине
 • Безбедност и здравље радника и становништва
 • Нове технологије за заштиту животне средине
 • Повезивање науке и индустрије са заштитом животне средине
 1. Управљање одрживим територијалним развојем
 • Утицаји европских политика на територијални развој
 • Утицаји система управљања на одрживи територијални развој
 • Тенденције и ефективност система просторног, регионалног, локалног и секторског планирања
 • Управљање и планирање одрживог и резилијентног урбаног развоја и паметних градова
 • Улога саобраћајне политике и паметне мобилности у одрживом територијалном и урбаном развоју
 1. Национална безбедност и заштита
 • Национална безбедност и глобализација
 • Пословна шпијунажа и национална одбрана
 • Заштита пословног система
 • Заштита имовине
 • Криптовалуте, децентрализовани финансијски системи и вештачка интелигенција

 

Публиковање материјала

МИАНУ ће публиковати штампану и електронску Књигу апстракта на енглеском језику која ће бити дистрибуирана на конференцији SETI II 2020.

МИАНУ ће публиковати електронски Зброник радова на енглеском језику који ће бити дистрибуиран после конференције SETI II 2020. 

 

Подношење радова:

Крајњи рок за подношење апстракта: 15. Децембар 2019.

Обавештење о прихватању апстракта: 25. Децембар 2019.

Крајњи рок за подношење рада: 20. Фебруар 2020.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 10. Март 2020.

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.