Тип регистрације

Цена регистрације

Учесници који презентирају прихваћени рад

Учесници који не презентирају прихваћени рад

Чланови МИАНУ који презентирају прихваћени рад

Чланови МИАНУ који не презентирају рад

Остали учесници

50 EUR

55 EUR

30 EUR

35 EUR

55 EUR

Цена регистрације укључује:

  • Књигу апстракта у штампаном и дигиталном формату
  • Зборник радова у дигиталном формату
  • Учешће на свим сесијама са сертификатом
  • Заједнички ручак и кафе паузе

Наведени износи зa регистрацију у динарској противвредности (по званичном средњем курсу НБС на дан уплате) уплаћују се на следећи текући рачун МИАНУ: 250144000062576039 RSD.

Наведени износи зa регистрацију у девизним средствима уплаћују се на следеће рачуне: 250144000010597037 EUR; 250144000011597010 USD; 250144000013597053 CHF; 250144000012597080 GBP. Молимо вас да доставите неопходне информације за припрему профактуре за девизна плаћања на mianu.irasa@gmail.com