МИАНУ Међународна научна конференција
НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ,
ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

 

SETI I 2019

 
 
МИАНУ Међународна научна конференција је од међународног значаја и мултидисциплинарно оријентисана.

Радови су на енглеском језику. Пауер поинт презентације радова на конференцији  су на енглеском језику, а усмена презентација на енглеском или српском језику.

 

Место и време одржавања:

Република Србија, Београд, 12-13. Април 2019.

 

Тематска подручја:

 1. Наука, технологија и иновације
 2. Образовање и знање за 21. век
 3. Унапређење и очување животне средине
 4. Управљање одрживим развојем
 5. Безбедносни изазови и ризици у друштву

 

Циљеви конференције:

 • Унапређење знања за одржив и флексибилан локални, национални, транснационални и глобални развој
 • Подршка и хармонизација имплементације СДГ циљева у друштву, економији, животној средини и урбанизацији
 • Јачање научних, технолошких и иновативних капацитета на локалном, националном и транснационалном нивоу
 • Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за заједничка истраживања, иновације и образовање
 • Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за одговоре на безбедносне изазове и ризике у животној средини и друштву у Дунавском региону и на Балкану
 • Размена искустава на основу најбољих примера из праксе

Публиковање материјала

МИАНУ ће публиковати електронску Књигу апстракта пре почетка SETI I 2019 и објавити је на свом веб сајту.

МИАНУ ће публиковати електронски Зброник радова на енглеском језику који ће бити дистрибуиран на конферenciji SETI I 2019.