MIANU Međunarodna naučna konferencija
NAUKA, OBRAZOVANJE,
TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

 

SETI I 2019

 
 
MIANU Međunarodna naučna konferencija je od međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Power point prezentacije radova na konferenciji  su na engleskom jeziku, a usmena prezentacija na engleskom ili srpskom jeziku.

 

Mesto i vreme održavanja:

Republika Srbija, Beograd, 12-13. April 2019.

 

Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine
 4. Upravljanje održivim razvojem
 5. Bezbednosni izazovi i rizici u društvu

 

Ciljevi konferencije:

 • Unapređenje znanja za održiv i fleksibilan lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj
 • Podrška i harmonizacija implementacije SDG ciljeva u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji
 • Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajednička istraživanja, inovacije i obrazovanje
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za odgovore na bezbednosne izazove i rizike u životnoj sredini i društvu u Dunavskom regionu i na Balkanu
 • Razmena iskustava na osnovu najboljih primera iz prakse

Publikovanje materijala

MIANU će publikovati elektronsku Knjigu apstrakta pre početka SETI I 2019 i objaviti je na svom veb sajtu.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran na konferenciji SETI I 2019.