Docent dr Danijela Despotović
 Docent dr Vesna Stojanović
 Docent dr Tatjana Živković
 dr Boban Kostić
 Docent Dženana Huseinagić
 Docent dr Ivana Jelić
 dr Marija Stevanović
 Docent dr Goran Filipić
 Docent dr Mirza Totić
 dr Marija Bursać Mitrović
 Ma Marija Simić
 Miloš Nikolić
 Dejan Travica
 Lara Obrenović
 Marina Čado
 Docent dr Dragan Atanasov
 dr Irina Roslyakova
 Docent dr Nenad Bingulac
 Docent dr Canadar Arslan
 Docent dr Murat Bilgin
 Docent dr Božo Ilić
 Docent dr Lukša Lulić
 dr Muharem Fišo

 Docent dr Mujo Fišo

 Docent dr Pinar Usta
 Docent dr Branka Stipanović
 Docent dr Boris Dorbić
 Docent dr Ana Globočnik Žunac
 Docent dr Jasmin Latović
 Docent dr Marina Guzovski

 Docent dr Aleksandra Pavić Panić  

  dr Ana Perić Momčilović

 Docent dr Ernest Vlačić

 Docent dr Igor Radošević

 Docent dr Milena Milojević

 Docent dr Igor Grbić

 Docent dr Aleksandar Đorđević

 Predavač dr Aleksandar StevanoviDocent dr Marina Vukin


Dr. Predrag Putnik, Docent


Dr. Bajro Hajro Planjac, Docent


Dr. Sandra Zavadlav, Docent

Dr. Dael Dervishi, Docent