Odlukom Upravnog odbora Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti osnovan je časopis za društvene i humanističke znanosti pod nazivom „MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)“ časopis za društvene i humanističke znanosti.

Za poslove ustrojavanja i uređivanja časopisa unutar MIANU, odlukom Upravnog odbora, zadužen je Odjel akademije u Zagrebu, za glavnog urednika imenovan je Academician Assoc. Prof. Mirko Smoljić, a za izvršnu urednicu Assist. Prof. Ana Globočnik Žunac.

Programski ciljevi Akademije odnose se na globalni doprinos i razvoj  društvenih znanosti (ekonomija, pravo, politologija, informacijske znanosti, sociologija, psihologija, odgojne znanosti, socijalna geografija i zemljopis, socijalna djelatnost te sigurnosne i obrambene znanosti)  i humanističkih znanosti (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija), uz nove znanstvene paradigme koje se odnose na interdisciplinaran, multidisciplinaran i transdisciplinaran pristup primjeren pojavama i fenomenima modernog doba, svjetskim društvenim i tehnološkim promjenama.

Očekujemo da naš časopis da svoj doprinos znanstvenim istraživanjima i razvoju svjetske znanosti, da participira u ubrzanom razvoju, inoviranju i povećanju efikasnosti znanstvenih metoda, povećanju broja programa i projekata koji će se implementirati u praksi, te kreiranju, dizajniranju i operacionaliziranju znanstvenoga istraživanja, formuliranju rezultata istraživanja i pisanju znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela.

U toku je priprema za izdavanje prvog broja.

Radovi se šalju na e-mail adresu: mianu.science.and.practice@gmail.com