Članovi Nadzornog odbora Akademije:

  1. Academik, dr Enes Huseinagić, predsednik,
  2. Počasni član Akademije, Milovan Spasić, član,
  3. Akademik, prof. dr Vjekoslav Budimirović, član.

U radu Nadzornog odbora učestvuje računovođa Akademije, ekonomista Svetlana Ristić.