Članovi Upravnog odbora Akademije:

  1. Akademik, prof. dr Vladica Ristić, predsednik (osnivač Akademije),
  2. Akademik, prof. dr Slobdanka Đolić, član (susosnivač Akademije),
  3. Akademik, prof. dr Marija Maksin, član (susosnivač Akademije),
  4. Akademik, prof. dr Vera Popović, član
  5. Mr Amit Vujić, inovator MIANU (generalni sekretar Akademije).