Članovi Upravnog odbora Akademije:

  1. Akademik, prof. dr Vladica Ristić, predsednik (osnivač Akademije),
  2. Akademik, prof. dr Slobdanka Đolić, član (susosnivač Akademije),
  3. Akademik, prof. dr Marija Maksin, član (susosnivač Akademije), i
  4. Akademik, dr Aleksandar Stevanović, član (generalni sekretar Akademije).