Krajnji rok za podnošenje apstrakta: 1. Decembar 2018.
Produžen rok za podnošenje apstrakta: 15. Decembar 2018.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 15. Decembar 2018.
Krajnji rok za podnošenje rada: 1. Mart 2019.
Recenzija i obaveštenje o prihvatanju rada: 15. Mart 2019.