Аутори су у обавези да користе шаблон за писање апстракта и рада са детаљним смерницама за припрему радова.

Све референце је неопходно навести у листи референци на крају рада и потребно је да оне буду одговарајуће цитиране – у складу са упутством за ауторе.

Једна особа може да учествује као аутор или коаутор у највише три (3) рада.

Потребно је да радови буду форматирани у складу са приложеним упутствима и да имају најмање седам (7), а највише дванаест (12) страна, укључујући илустрације, табеле и референце.

Сви радови треба да буду написани на енглеском језику, службеном језику конференције.

Радови би требало да садрже следеће делове: апстракт, увод, методе, резултати, дискусија, закључак.

Шаблон за писање апстракта и рада можете преузети са следеће странице. Овај електронски документ је „живи” шаблон и већ садржи форматиране делове наслова, текста, поглавља, табеле и сл. сходно техничкиом правилима за писање радова на конференцији. Достављени радови који не задоваљају критеријуме у складу са упутством за ауторе и предвиђеним шаблоном за писање радова неће бити узети у разматрање. Од аутора се очекује да пријаве радове који су пажљиво лекторисани и уређени пре достављања.

 

Апстракт и рад се шаљу путем наше контакт форме.