MIANU treća Međunarodna naučna konferencija

NAUKA, OBRAZOVANJE, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

 

SETI III 2021

 

 

 

 

MIANU Međunarodna naučna konferencija je od međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Prezentacije radova na konferenciji su na engleskom jeziku, a usmena prezentacija na jeziku prema izboru autora.

SETI III 2021 organizuje Odjel za Republiku Hrvatsku akademije MIANU.

Mesto i vreme održavanja:

Republika Hrvatska,  Zagreb,  17. Septembar  2021.

 Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 4. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 5. Nacionalna bezbednost i zaštita

 

Teme po tematskim područjima:

1. Nauka, tehnologija i inovacije

 • Inovacije kao jedan od ključnih faktora jačanja konkurentske prednosti ekonomije 
 • Tehnologije platforme Industrija 4.0 (IoT, 5G, veštačka inteligencija, robotika i dr.) kao  ključni katalizatori razvoja 4. industrijske revolucije 
 • Uloga informacijsko komunikacionih tehnologija (ICT) u tranziciji prema Društvu 5.0 
 • Primena i značaj višenamenskih i  novih materijala 
 • Poljoprivreda 4.0 i sveža hrana od polja do stola(‘from farm to fork’)

Tehnologija kao potpora razvoju zdravlja i ‘Silver’ ekonomije

2. Obrazovanje i znanje za 21. vek

 • Primena i uloga inovativnih i informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja
 • Promene, unapređenje i reforme  u sistemu visokog obrazovanja i očekivani efekti na razvoj društva  utemeljnog na znanju
 • Studijski programi u visokom obrazovanju kao odogovor na ključne izazove i zahteve globalnog tržišta
 • Reforme kurikuluma u osnovnim i srednjim školama

Umetnost i kultura u sistemu obrazovanja

3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja

 • Savremeni trendovi u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Efekti klimatskih promena i upravljanje rizicima
 • Nove tehnologije za zaštitu životne sredine i u energetici
 • Sigurnost i zdravlje radnika i stanovništva

Nauka u službi održivog razvoja  industrije  u zelenim i plavim ekosistemima

4. Upravljanjeodrživim teritorijalnim razvojem

 • Uticaji evropskih politika na teritorijalni razvoj
 • Uticaji sistema upravljanja na održivi teritorijalni razvoj
 • Tendencije i efektivnost sistema prostornog, regionalnog, lokalnog i sektorskog planiranja
 • Upravljanje i planiranje održivog i rezilijentnog urbanog razvoja i pametnih gradova
 • Uloga saobraćajne politike i pametne mobilnosti u održivom teritorijalnom i urbanom razvoju

5. Nacionalnabezbednost i zaštita

 • Nacionalna bezbednost i globalizacija
 • Poslovna špijunaža i nacionalna odbrana
 • Zaštita poslovnog sistema
 • Zaštita imovine
 • Kriptovalute , decentralizovani finansijski sistemi i veštačka inteligencija

 

Ciljevi konferencije

1. Unapređenje baze znanja za održiv i fleksibilan lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj

2. Podrška i harmonizacija implementacije ciljeva održivog razvoja u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji

3. Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou

4. Preporuke za unapređenje sistema obrazovanja, istraživanja i bezbednosti, te upravljanje zaštitom životne sredine, urbanim i teritorijalnim razvojem

5. Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajednička istraživanja, inovacije i obrazovanje

6. Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za odgovore na bezbednosne izazove i rizike u životnoj sredini

7. Razmena iskustava na osnovu najboljih primera iz prakse

 

Publikovanje materijala

MIANU će publikovati štampanu i elektronsku Knjigu apstrakta na engleskom jeziku pre održavanja  konferencije  SETI III  2021.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran posle konferencije SETI III  2021. 

 

Podnošenje radova:

Rok za podnošenje apstrakta:  01. jun  2021.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 15. jun 2021.

Rok za podnošenje rada:  01. avgust  2021.

Recenzija i obaveštenje o pihvatanju rada: 01. septembar  2021.

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.

Radove slati na e-mail:

mianu.croatia@gmail.com