МИАНУ четврта Међународна научна конференција

НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ,
ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

 

SETI IV 2022

 

 

МИАНУ Међународна научна конференција је од међународног значаја и мултидисциплинарно оријентисана.

Радови су на енглеском језику. Презентације радова на конференцији су на енглеском језику, а усмена презентација на језику према избору аутора.

 

Место и време одржавања:

Република Србија, Београд, 30. септембар  – 1. октобар 2022.

 

Тематска подручја:

 1. Наука, технологија и иновације
 2. Образовање и знање за 21. век
 3. Унапређење и очување животне средине и људског здравља
 4. Управљање одрживим територијалним развојем
 5. Национална сигурност и заштита

 

Теме по тематским подручјима:

 

 1. Наука, технологија и иновације
 • Примена и значај мултифункционалних и нових материјала
 • Утицај и значај испитивања нових материјала
 • Храна и пољопривреда
 • Технологије платформе Индустрија 4.0 (IoT, 5G, вештачка интелигенција, роботика и др.) као кључни катализатори развоја 4. индустријске револуције
 • Улога информацијско комуникационих технологија (ICT) у транзицији према Друштву 5.0

 

 1. Образовање и знање за 21. век

 

Примена и улога иновативних и информационо-комуникационих технологија у систему образовања

 • Промене, унапређење и реформе у систему високог образовања и очекивани ефекти на развој друштва темељеног на знању
 • Студијски програми у високом образовању као одоговор на кључне изазове и захтеве глобалног тржишта
 • Реформе курикулума у основним и средњим школама
 • Уметност и култура у систему образовања
 1. Унапређење и очување животне средине и људског здравља
 • Савремени трендови у управљању заштитом животне средине
 • Адаптације на климатске промене и управљање ризицима
 • Нове технологије за заштиту животне средине и у енергетици
 • Сигурност и здравље радника и становништва
 • Наука у служби одрживог развоја индустрије у зеленим и плавим екосистемима
 1. Управљање одрживим територијалним развојем

 

 • Учинци европских политика на територијални развој
 • Учинци система управљања на одрживи територијални развој
 • Тенденције и ефективност система просторног, регионалног, локалног и секторског планирања
 • Управљање и планирање одрживог и резилијентног урбаног развоја и паметних градова
 • Улога саобраћајне политике и паметне мобилности у одрживом територијалном и урбаном развоју
 1. Национална сигурност и заштита

 

 • Национална сигурност и глобализација
 • Пословна шпијунажа и национална одбрана
 • Заштита пословног система
 • Заштита имовине
 • Криптовалуте, децентрализовани финансијски системи и вештачка интелигенција

 

Циљеви конференције

 1. Побољшање базе знања за одржив и отпорни локални, национални, транснационални и глобални развој
 2. Подршка и хармонизација имплементације циљева одрживог развоја у друштву, економији, животној средини и урбанизацији
 3. Јачање научних, технолошких и иновативних капацитета на локалном, националном и транснационалном нивоу
 4. Препоруке за унапређење система образовања, истраживања и сигурности, те управљања заштитом животне средине, урбаним и територијалним развојем
 5. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за заједничка истраживања, иновације и образовање
 6. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за одговоре на сигурносне изазове и ризике у животној средини и друштву
 7. Размена искустава на основу најбољих примера из праксе

 

Публикације

МИАНУ ће публиковати штампану и електронску Књигу апстракта на енглеском језику пре оржавања конференције SETI IV 2022.

МИАНУ ће публиковати електронски Зброник радова на енглеском језику који ће бити дистрибуиран после конференције SETI IV 2022. 

 

Подношење радова:

Рок за пријаву апстракта: 10. јун 2022.

Обавештење о прихватању апстракта: 30. јун 2022.

Рок за предају рада: 10. август 2022.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 10. септембар 2022.

Радови се шаљу на e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Информације ће бити на: www.mianu.org/Conferences

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.