MIANU četvrtа Međunarodna naučna konferencija

NAUKA, OBRAZOVANJE,
TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

 

SETI IV 2022

 

MIANU Međunarodna naučna konferencija je međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Power point prezentacija radova prezentiranih na konferenciji je na engleskom jeziku, dok je usmena prezentacija radova na jeziku prema izboru autora.

Mesto i datum:

Republika Srbija, Beograd, 30. septembar – 1. oktobar 2022.

Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 4. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 5. Nacionalna sigurnost i zaštita 

 

Teme po tematskim područjima:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 • Primena i znač aj multifunkcionalnh i novih materijala
 • Uticaj i značaj ispitivanja novih materijala
 • Hrana i poljoprivreda
 • Tehnologije platforme Industrija 4.0 (IoT, 5G, veštačka inteligencija, robotika, i dr.) kao ključni katalizatori razvoja 4. industrijske revolucije
 • Uloga informacijsko komunikacionih tehnologija (ICT) u tranziciji prema Društvu 5.0
 1. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 • Primena i uloga inovativnih i informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu
 • Promene, unapređenja i reforme sistema visokog obrazovanja i očekivani učinci na razvoj društva temeljenog na znanju
 • Studijski programi u visokom obrazovanju kao odgovor na ključne izazove i zahteve globalnog tržišta
 • Reforme kurikuluma u osnovnim i srednjim školama
 • Umetnost i kultura u obrazovnom sistemu
 1. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 • Suvremeni trendovi u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Adaptacije na klimatske promene i upravljanje rizicima
 • Nove tehnologije za zaštitu životne sredine i u energetici
 • Sigurnost i zdravlje radnika i stanovništva
 • Nauka u službi održivog razvoja industrije u zelenim i plavim ekosistemima
 1. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 • Učinci europskih politika na teritorijalni razvoj
 • Učinci sistema upravljanja na održivi teritorijalni razvoj
 • Tendencije i efektivnost sistema prostornog, regionalnog, lokalnog i sektorskog planiranja
 • Upravljanje i planiranje održivog i rezilijentnog urbanog razvoja i pametnih gradova
 • Uloga saobraćajne politike i pametne mobilnosti u održivom teritorijalnom i urbanom razvoju
 1. Nacionalna sigurnost i zaštita
 • Nacionalna sigurnost i globalizacija
 • Poslovna špijunaža i nacionalna obrana
 • Zaštita poslovnog sistema
 • Zaštita imovine
 • Kripto valute, decentralizirani financijski sistemi i veštačka inteligencija

 

Ciljevi konferencije:

 • Poboljšanje baze znanja za održivi i otporni lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj
 • Podrška i usklađivanje implementacije ciljeva održivog razvoja u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji
 • Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou
 • Preporuke za poboljšanje obrazovanja, istraživanja i sigurnosti te upravljanja zaštitom životne sredine, urbanim i teritorijalnim razvojem
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajedničko istraživanje, inovacije i obrazovanje
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za sigurnosne izazove i rizike u životnoj sredini i društvu
 • Razmena iskustava na osnovu najboljih praksi 

 

Publikacije

MIANU će publikovati štampanu i elektronsku Knjigu apstrakta na engleskom jeziku koja će biti distribuirana na konferenciji SETI IV 2022.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran posle konferencije SETI IV 2022. 

 

Predaja radova

Rok za prijavu apstrakta : 10. jun 2022.

Potvrda prihvatanja apstrakta: 30. jun 2022.

Potpuni rok za predaju radova: 10. avgust 2022.

Pregled i potvrda prihvatanja rada: 10. septembar 2022.

Radovi se šalju na e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Informacije će biti na: www.mianu.org/Conferences

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.

 

MIANU Međunarodna naučna konferencija je međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Power point prezentacija radova prezentiranih na konferenciji je na engleskom jeziku, dok je usmena prezentacija radova na jeziku prema izboru autora.

Mesto i datum:

Republika Srbija, Beograd, 30. septembar – 1. oktobar 2022.

Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 4. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 5. Nacionalna sigurnost i zaštita 

 

Teme po tematskim područjima:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 • Primena i značaj multifunkcionalnh i novih materijala
 • Uticaj i značaj ispitivanja novih materijala
 • Hrana i poljoprivreda
 • Tehnologije platforme Industrija 4.0 (IoT, 5G, veštačka inteligencija, robotika, i dr.) kao ključni katalizatori razvoja 4. industrijske revolucije
 • Uloga informacijsko komunikacionih tehnologija (ICT) u tranziciji prema Društvu 5.0
 • Obrazovanje i znanje za 21. vek
 • Primena i uloga inovativnih i informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu
 • Promene, unapređenja i reforme sistema visokog obrazovanja i očekivani učinci na razvoj društva temeljenog na znanju
 • Studijski programi u visokom obrazovanju kao odgovor na ključne izazove i zahteve globalnog tržišta
 • Reforme kurikuluma u osnovnim i srednjim školama
 • Umetnost i kultura u obrazovnom sistemu
 1. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 • Suvremeni trendovi u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Adaptacije na klimatske promene i upravljanje rizicima
 • Nove tehnologije za zaštitu životne sredine i u energetici
 • Sigurnost i zdravlje radnika i stanovništva
 • Nauka u službi održivog razvoja industrije u zelenim i plavim ekosistemima
 1. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 • Učinci europskih politika na teritorijalni razvoj
 • Učinci sistema upravljanja na održivi teritorijalni razvoj
 • Tendencije i efektivnost sistema prostornog, regionalnog, lokalnog i sektorskog planiranja
 • Upravljanje i planiranje održivog i rezilijentnog urbanog razvoja i pametnih gradova
 • Uloga saobraćajne politike i pametne mobilnosti u održivom teritorijalnom i urbanom razvoju
 1. Nacionalna sigurnost i zaštita
 • Nacionalna sigurnost i globalizacija
 • Poslovna špijunaža i nacionalna obrana
 • Zaštita poslovnog sistema
 • Zaštita imovine
 • Kripto valute, decentralizirani financijski sistemi i veštačka inteligencija

 

Ciljevi konferencije:

 • Poboljšanje baze znanja za održivi i otporni lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj
 • Podrška i usklađivanje implementacije ciljeva održivog razvoja u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji
 • Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou
 • Preporuke za poboljšanje obrazovanja, istraživanja i sigurnosti te upravljanja zaštitom životne sredine, urbanim i teritorijalnim razvojem
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajedničko istraživanje, inovacije i obrazovanje
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za sigurnosne izazove i rizike u životnoj sredini i društvu
 • Razmena iskustava na osnovu najboljih praksi 

 

Publikacije

MIANU će publikovati štampanu i elektronsku Knjigu apstrakta na engleskom jeziku koja će biti distribuirana na konferenciji SETI IV 2022.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran posle konferencije SETI IV 2022. 

 

Predaja radova

Rok za prijavu apstrakta : 15. maj 2022.

Potvrda prihvatanja apstrakta: 31. maj 2022.

Potpuni rok za predaju radova: 10. avgust 2022.

Pregled i potvrda prihvatanja rada: 10. septembar 2022.

Radovi se šalju na e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Informacije će biti na: www.mianu.org/Conferences

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.