Krajnji rok za podnošenje apstrakta: 15. Decembar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 25. Decembar 2019.

Krajnji rok za podnošenje rada: 20. Februar 2020.

Recenzija i obaveštenje o pihvatanju rada: 10. Mart 2020.

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.