MIANU druga Međunarodna naučna konferencija

NAUKA, OBRAZOVANJE,
TEHNOLOGIJA I INOVACIJE


SETI II 2020MIANU Međunarodna naučna konferencija je od međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Prezentacije radova na konferenciji su na engleskom jeziku, a usmena prezentacija na engleskom ili srpskom jeziku.

 

Mesto i vreme održavanja:

Republika Srbija, Beograd, 3-4. April 2020.

 

Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i zdravlja
 4. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 5. Nacionalna bezbednost i zaštita

 

Teme po tematskim područjima:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 • Primena i značaj multifunkcionalnh materijala 
 • Uticaj i značaj ispitivanja novih materijala
 • Hrana i poljoprivreda
 • Uloga informacionog društva i globalnih komunikacionih tehnologija
 • IoT (Internet of Things) i 5G mreže kao generator 4. industrijske revolucije
 1. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 • Primena i uloga inovativnih i informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja
 • Unapređenje i promene u sistemu visokog obrazovanja i očekivani efekti na razvoj znanja društva
 • Studijski programi visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova za ključne globalne izazove i zahteve tržišta
 • Reforme na nivou kurikuluma u osnovnim i srednjim školama
 • Umetnost i kultura u sistemu obrazovanja
 1. Unapređenje i očuvanje životne sredine i zdravlja
 • Uticaj klimatskih promena i upravljanje rizicima
 • Savremeni trendovi u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Bezbednost i zdravlje radnika i stanovništva
 • Nove tehnologije za zaštitu životne sredine
 • Povezivanje nauke i industrije sa zaštitom životne sredine
 1. Upravljanje održivim teritorijalnim razvojem
 • Uticaji evropskih politika na teritorijalni razvoj
 • Uticaji sistema upravljanja na održivi teritorijalni razvoj
 • Tendencije i efektivnost sistema prostornog, regionalnog, lokalnog i sektorskog planiranja
 • Upravljanje i planiranje održivog i rezilijentnog urbanog razvoja i pametnih gradova
 • Uloga saobraćajne politike i pametne mobilnosti u održivom teritorijalnom i urbanom razvoju
 1. Nacionalna bezbednost i zaštita
 • Nacionalna bezbednost i globalizacija
 • Poslovna špijunaža i nacionalna odbrana
 • Zaštita poslovnog sistema
 • Zaštita imovine
 • Kriptovalute, decentralizovani finansijski sistemi i veštačka inteligencija

 

Ciljevi konferencije:

 • Unapređenje znanja za održiv i fleksibilan lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj
 • Podrška i harmonizacija implementacije SDG ciljeva u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji
 • Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou
 • Preporuke za unapređenje sistema obrazovanja, istraživanja i bezbednosti, i upravljanje zaštitom životne sredine, urbanim i teritorijalnim razvojem
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajednička istraživanja, inovacije i obrazovanje
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za odgovore na bezbednosne izazove i rizike u životnoj sredini i društvu
 • Razmena iskustava na osnovu najboljih primera iz prakse

 

Publikovanje materijala

MIANU će publikovati štampanu i elektronsku Knjigu apstrakta na engleskom jeziku koja će biti distribuirana na konferenciji SETI II 2020.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran posle konferencije SETI II 2020. 

 

Podnošenje radova:

Krajnji rok za podnošenje apstrakta: 15. Decembar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 25. Decembar 2019.

Krajnji rok za podnošenje rada: 20. Februar 2020.

Recenzija i obaveštenje o pihvatanju rada: 10. Mart 2020.

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.