Tip registracije

Cena registracije

Učesnici koji prezentiraju prihvaćeni rad

Učesnici koji ne prezentiraju prihvaćeni rad

Članovi MIANU koji prezentiraju prihvaćeni rad

Članovi MIANU koji ne prezentiraju prihvaćeni rad

Ostali učesnici

50 EUR

55 EUR

30 EUR

35 EUR

55 EUR

Cena registracije uključuje:

  • Knjigu apstrakta u štampanom i digitalnom formatu
  • Zbornik radova u digitalnom formatu
  • Učešće na svim sesijama sa sertifikatom
  • Zajednički ručak i kafe pauze

Navedeni iznosi za registraciju u dinarskoj protivvrednosti (po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate) uplaćuju se na sledeći tekući račun MIANU: 250144000062576039 RSD.

Navedeni iznosi za registraciju u deviznim sredstvima uplaćuju se na sledeće račune: 250144000010597037 EUR;  250144000011597010 USD;  250144000013597053 CHF; 250144000012597080 GBP. Molimo vas da dostavite neophodne informacije za pripremu profakture za devizna plaćanja na mianu.irasa@gmail.com.