UVODNIČARI SETI III 2021

 

Akademik Prof. dr Vladica Ristić

Predsednik MIANU, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd, Republika Srbija

Akademik Prof. dr Vladimir Tomašević

Dekan, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd , Republika Srbija

Prof. dr Jamila Jaganjac

Dekan , Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Vitez, Travnik, BiH

Akademik Prof. dr Jelena Bošković

Direktor Instituta MIANU, Novi Sad, Republika Srbija

Akademik Prof. dr Gordana Dražić

Univerzitet Singidunum, Beograd, Republika Srbija

Akademik Prof. dr Slavko Vukša

Beograd , Republika Srbija

Akademik Prof. dr Krešimir Buntak

Sveučilište Sjever, Koprivnica, Republika Hrvatska

Akademik dr Ernest Vlačić, docent

Sveučilište Sjever, Koprivnica, Republika Hrvatska