Rok za prijavu apstrakta : 10. jun 2022.

Potvrda prihvatanja apstrakta: 30. jun 2022.

Potpuni rok za predaju radova: 10. avgust 2022.

Pregled i potvrda prihvatanja rada: 10. septembar 2022.

Radovi se šalju na e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Informacije će biti na: www.mianu.org/Conferences

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.