Rok za prijavu apstrakta : 01.  jun 2023.

Potvrda prihvatanja apstrakta: 15. jun 2023.

Potpuni rok za predaju radova: 15. septembar 2023.

Pregled i potvrda prihvatanja rada: 01. oktobar 2023.

Radovi se šalju na e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Informacije će biti na: www.mianu.org/Conferences

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.