Рок за пријаву апстракта: 01. јун 2023.

Обавештење о прихватању апстракта: 15. јун 2023.

Рок за предају рада: 15. септембар 2023.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 01. октобар 2023.

Радови се шаљу на e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Информације ће бити на: www.mianu.org/Conferences

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.