Рок за пријаву апстракта: 10. јун 2022.

Обавештење о прихватању апстракта: 30. јун 2022.

Рок за предају рада: 10. август 2022.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 10. септембар 2022.

Радови се шаљу на e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Информације ће бити на: www.mianu.org/Conferences

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.